Dla rodzicaW tym roku organizujemy po raz kolejny turnus rehabilitacyjny dla osób dorosłych niepełnosprawnych w wieku powyżej 18 lat. Będzie to turnus II i planowany jest w terminie: 28.07.2024 – 10.08.2024 a szczegóły dostępne są pod adresem mailowym: a także *tu*
„Cieciorka” to nazwa rehabilitacyjnych obozów kontaktowych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Co roku organizowane są zazwyczaj dwa 14-dniowe turnusy. Uczestniczą w nich osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunowie - głównie studenci wyższych uczelni. To oni motywują dzieci do zabawy i zaprezentowania się w sposób, który odbiega od stereotypowego myślenia. Niepełnosprawni Cieciorkowicze przez swoje zaangażowanie i wysiłek aktywnie włączają się w tworzenie atmosfery obozowej, czują się potrzebni i wartościowi. Obozy „Cieciorka” dzięki niepowtarzalnej atmosferze, na całe życie pozostawiają w pamięci ich uczestników trwały ślad: wspaniałe wspomnienia, wyjątkowe doświadczenia oraz zmianę - na lepsze.
W tym roku - pełni energii przygotowujemy turnus I „Cieciorka 2024 - dla dzieci”, który zwyczajowo będzie organizowany zgodnie z założeniami, m.in.:
• utrzymania idei obozów, w których uczestnikami są dzieci do 16 roku życia o niepełnosprawności ruchowej,
• utrzymania zwiększonego zakresu szkoleniowego dla uczestników – opiekunów,
• utrzymania stosownego do bieżącej sytuacji reżimu sanitarnego wynikającego z sytuacji pandemicznej (o ile będzie dotyczyć),
• kontynuowania zwiększonej ilości sprzętu specjalistycznego wspomagającego kąpiel i obsługę dziecka niepełnosprawnego,
• utrzymania zwiększonych zasobów kadrowych.
Termin turnusu I „Cieciorka 2024 - dla dzieci”: 07 – 20 lipca 2024r..

Dla jakich dzieci przeznaczony jest nasz obóz "Cieciorka 2024"?
Na nasze turnusy zapraszamy przede wszystkim dzieci i młodzież z niepełnosprawnością fizyczną: dziecięcym porażeniem mózgowym, zanikiem mięśni i innymi schorzeniami narządów ruchu. Program obozu dostosowany jest do dzieci w wieku 6–16 roku życia.
Kiedy odbywają się turnusy?
Czy jako rodzic jadę na turnus z moim dzieckiem?
Kto będzie opiekował się moim dzieckiem?
Czy zawsze moje dziecko będzie mieć swojego indywidualnego opiekuna?
Na czym polega rola opiekuna?
Czy podczas turnusu będzie realizowana rehabilitacja medyczna?
Gdzie będzie mieszkać moje dziecko?
Kto będzie podawał leki mojemu dziecku?
Kto udzieli pomocy mojemu dziecku, jeśli zachoruje na turnusie?
Co ma zabrać ze sobą dziecko?
Jakie dokumenty muszę przywieźć ze sobą na turnus?
Jak mogę się kontaktować z dzieckiem podczas turnusu?
Jak wygląda wyżywienie na obozie?
Co będzie robiło moje dziecko?
Z jakiego wsparcia może korzystać moje dziecko na turnusie?
Co wyróżnia Cieciorkę spośród innych obozów?
Ile kosztuje pobyt na turnusie dla dzieci "Cieciorka 2024"?
Czy możliwe jest dofinansowanie obozu z PFRONu lub innych źródeł?
Co zrobić, żeby zgłosić moje dziecko na turnus?