WOLONTARIAT/PRAKTYKI

Daj się porwać przygodzie – zostań opiekunem!

Marzysz o niezwykłych wakacjach pełnych niezapomnianych wrażeń?

Zostań opiekunem!

Uśmiech na twarzy drugiej osoby jest dla Ciebie ważny?

Zostań opiekunem!

Chcesz przeżyć przygodę życia?

Zostań opiekunem!

Zostań opiekunem! - Dwa proste słowa, a tak wiele znaczeń.

Bycie opiekunem na „Cieciorce” to przyjemność i satysfakcja. To także przełamywani własnych barier i pokonywanie lęków. To szkoła życia, która przygotowuje do stawiania czoła problemom w dorosłym życiu.

Uczestnicy obozu
Uczestnikami obozów są głównie dzieci i młodzież z niepełnosprawnością fizyczną: dziecięcym porażeniem mózgowym, zanikiem mięśni i innymi schorzeniami narządów ruchu. Niekiedy w turnusach uczestniczą również dzieci z innymi schorzeniami, np. z zespołem Downa, z zespołem Aspergera czy ADHD. Każdy opiekun przez 24 h opiekuje się osobą niepełnosprawną. Pomaga jej nie tylko przy codziennych czynnościach: myciu, ubieraniu, jedzeniu czy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, lecz także aktywizuje do czynnego uczestnictwa w programie obozu, w tym w zabawach obozowych. Zakres pomocy uzależniony jest od możliwości podopiecznego. Najczęściej każdy opiekun ma jednego podopiecznego. Niekiedy jednak dziecko z dużą niepełnosprawnością może potrzebować dwóch opiekunów, natomiast przy dzieciach bardziej samodzielnych jeden opiekun może mieć dwoje, troje podopiecznych.


Wychowawcy grup i pozostali członkowie kadry Wszyscy uczestnicy obozu są podzieleni na grupy po ok. 20-25 osób. Wychowawcami grup są osoby, które uczestniczyły wcześniej w obozach „Cieciorka”, mają doświadczenie w opiece nad osobami niepełnosprawnymi oraz prowadzeniu grup integracyjnych. Na terenie placówki przez cały turnus przebywa także ratownik medyczny lub pielęgniarka, fizjoterapeuta oraz pedagog.


Program turnusu
Podczas turnusu prowadzimy rehabilitację medyczną, za którą odpowiada wykwalifikowany fizjoterapeuta. We wszystkich ćwiczeniach mogą uczestniczyć opiekunowie w charakterze pomocników. Ideą obozu jest wzbogacenie tradycyjnych ćwiczeń rehabilitacyjnych urozmaiconymi zajęciami ruchowymi na świeżym powietrzu. W ciągu 14 dni turnusu odbywa się ponad 50 imprez. Mają one różny charakter i założenia: nawiązywanie partnerskich więzi pomiędzy opiekunem a podopiecznym, integrację grup, integrację ogólnoobozową. Część zajęć wymaga od uczestników pracy zespołowej, a inne – indywidualnej. Kładziemy duży nacisk na szeroko rozumianą rehabilitację społeczną. Staramy się, aby zajęcia terapeutyczne oraz grupowe pomagały osobom niepełnosprawnym w przełamywaniu barier psychicznych i uczyły większej pewności siebie.

Terminy turnusów "Cieciorka 2024" dla opiekunów:
W tym roku odbędą się dwa turnusy w terminie:
 • 6 lipca – 20 lipca 2024 (TURNUS DLA DZIECI)
 • 27 lipca – 10 sierpnia 2024 (TURNUS DLA DOROSŁYCH)


Miejsce pobytu
Tegoroczny turnus odbędzie się w Ośrodku kolonijno-wypoczynkowym w Raduniu, niedaleko Dziemian. Opiekunowie, wraz ze swoimi podopiecznymi, zakwaterowani są w pawilonach mieszkalnych, w pokojach kilkuosobowych.
Opis ośrodka i dojazd w dziale: ośrodek.

Ważne informacje dodatkowe
Na naszych obozach oferujemy opiekunom:
 • zaliczenie praktyk studenckich, w uzgodnieniu z kierownictwem uczelni,
 • intensywne szkolenia w zakresie opieki nad osobą niepełnosprawną,
 • możliwość zapoznania się z różnymi rodzajami niepełnosprawności,
 • okazję do sprawdzenia się w roli osoby pracującej z dziećmi niepełnosprawnymi z różnymi ograniczeniami: fizycznymi, psychicznymi, wrodzonymi oraz nabytymi,
 • pełne wyżywienie i miejsce noclegowe.

Tego oczekujemy od opiekunów na naszych obozach:
 • całodobowej opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym,
 • aktywnego udziału w życiu obozu,
 • kreatywności,
 • energii do działania, zaangażowania w program obozu,
 • uśmiechu i dobrego humoru.

Zostań opiekunem!