HISTORIA

„Cieciorka” to nazwa, a zarazem hasło wywoławcze niepowtarzalnych w swej formule rehabilitacyjnych obozów kontaktowych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Nazwa „Cieciorka” wywodzi się z tradycji obozów organizowanych we wsi Cieciorka, położonej w Borach Tucholskich. Do 2004 r. turnusy odbywały się na terenie Szkoły Podstawowej w Cieciorce, następnie – w Szpitalu Rehabilitacyjnym w Dzierżążnie oraz Powiatowym Centrum Młodzieży w Garczynie. Od 2009 r. obozy „Cieciorka” organizowane są w ośrodku kolonijno-wypoczynkowym w Raduniu. Od 1991 r. przygotowaniem turnusów zajmuje się grupa wolontariuszy. Początkowo zrzeszona w Społecznym Biurze Organizacyjnym Obozów Kontaktowych dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, a od 2015 r. działająca w ramach Stowarzyszenia Organizacji Obozów „Cieciorka”. Celem obozu jest rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz szeroko pojęta integracja, czyli wzajemne zbliżenie i zrozumienie środowisk osób sprawnych i niepełnosprawnych. Wspólna zabawa, całodniowa opieka sprawowana przez studentów nad ich niepełnosprawnymi podopiecznymi oraz życie w warunkach obozowych sprzyjają wytworzeniu trwałych więzi przyjaźni i zrozumienia. Dzięki tradycyjnej przychylności władz trójmiejskich uczelni pobyt na turnusie umożliwia studentom młodszych lat wydziału lekarskiego, fizjoterapii czy pedagogiki odbycie wakacyjnej praktyki. W 2015 r. do grona placówek, z którymi współpracujemy, dołączyły uczelnie z Poznania, Krakowa i Olsztyna. Taka unikalna w skali kraju forma praktyki wakacyjnej nie tylko ułatwia przełamywanie barier między przyszłymi lekarzami, fizjoterapeutami i pedagogami a osobami niepełnosprawnymi, lecz także rozwija poczucie obowiązku i odpowiedzialności za drugiego człowieka.